OK1NOP Site

QTH: Březí, Loc: JO70IA, WAZ: 15, ITU: 28

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Spoj. Technika Sov. Přijímače Přijímač R-250M (P-250M)

Přijímač R-250M (P-250M)

Email Tisk PDF

R-250 1Přijímač R-250M je krátkovlnný superhet s dvojí přeměnou kmitočtu. Jeho historie sahá do druhé poloviny čtyřicátých let, kdy v sovětském svazu vyvstala potřeba kvalitního KV přijímače pro armádní, zpravodajské a civilní služby. Vývojový úkol byl přidělen do Leningradu týmu A.A.Savaileva a Jurie Alexandrova, kteří už dříve pracovali na vývoji KV přijímače Krot. Vyvíjený přijímač byl z počátku označován kódovým označením "Rusalka" později se označení změnilo na AS1 první verze a AS-2 druhá verze prototypu (AS - iniciály autora). První prototypy vyráběné v letech 1948 a 1949 ještě nesly označení AS, které se v roce 1950 změnilo na označení R-250 pro pozemní síly a (R-670, Rusalka) pro námořnictvo. Jeho výroba pokračovala až do konce první poloviny 80tých let. Přijímač byl v průběhu let několikrát modernizován a upravován pro různá specifická použití, díky tomu tak k němu vzniklo velké množství různých doplňků a mnoho jeho modifikací.

Samotný přijímač je koncipován jako superhet s dvojí přeměnou kmitočtu. Kmitočet první MF je plynule laditelný od 1300 do 3000kHz, druhý MF kmitočet je pak pevný na 215kHz. Celkový rozsah přijímaných kmitočtů je od 1,5 do25,5 MHz a je rozdělen do 12 podrozsahů se šíří pásma 2 MHz. Při příjmu v nejnižším podrozsahu 1,5 až 3,5MHz pracuje přijímač jako superhet s jedním mezifrekvenčním kmitočtem na 215kHz a první MF je použita jako laděný pásmový zesilovač na vstupu. V ostatních jedenácti podrozsazích se na první směšovač přivádí signál z pevného krystalem řízeného oscilátoru a jeho pomocí se přijímaný kmitočet transformuje do pásma 1,5 až 3,5 MHz. Následně se signál zpracovává již popsaným způsobem. Ve své podstatě jede o přijímač s jednou MF na 215 kHz a sadou laděných konvetorů na její kmitočet. Díky této koncepci přijímače bylo docíleno i jednotné cejchování stupnice pro všechny podrozsahy. Nelze také nezmínit technické provedení dvou MF filtrů u kterých lze plynule nastavit šíři přijímaného pásma. Nastavení se provádí pomocí dvou do jedné osy spojených sedminásobných ladících kondenzátorů. (Kdo měl někdy možnost vidět rozebranou R-250tku mi dá jistě za pravdu, že se jedná o malý technický unikát). Bohužel i přestože je selektivita získávána v tak náročně provedených filtrech, není její výsledná křivka moc dobrá. Záznějový oscilátor BFO pracuje s rozladěním +/- 5 kHz. Přijímač je vybaven AVC. Poměrně dobrému poslechu pak výrazně pomáhají výborně fungující NF filtry s přepínáním v rozsazích 0,3-2,5-5-8kHz.

Mechanické provedení přijímače se skládá ze dvou dílů umístěných nad sebe ve společné skříni, spodní díl s VF obvody a laděním, horní díl 2MF s nastavitelnou šíří pásma a NF obvody. Napájecí zdroj je umístěn mimo skříň přijímače a je s ním propojen kabelem s konektory. Oba díly jsou výsuvné a součástí balení přijímače jsou prodlužovací kabely pro provoz obou dílů mimo skříň přijímače. Toto mechanické uspořádání bylo velmi výhodné v případě potřeby oprav přijímače.

Přijímaný kmitočet se odečítá na dvou stupnicích, hrubé mechanické cejchované po 100kHz a na druhé promítané optické s cejchováním po 1kHz, navíc lze díky třetí po 100Hz cejchované stupnici na záznějovém oscilátoru odečítat kmitočet s přesností až na 100Hz a to v celém rozsahu přijímače. Přijímač obsahuje vnitřní kalibrační oscilátor v uzavřeném vytápěném bloku s termostatem. Ten generuje škálu harmonických kmitočtu 100kHz. Pomocí tohoto velmi stabilního kalibračního oscilátoru lze velmi přesně nastavit promítanou stupnici.

Samotný přijímač je osazen 19+1 elektronkami v kovovém nebo celoskleněném provedení v závislosti na verzi přijímače, jeho příkon je cca 130W a napájet ho lze pomocí síťového zdroje z 220/127V. Hmotnost přijímače je cca 95 kg a hmotnost zdroje je 25 kg.

Tento velký těžký přijímač byl velmi oblíben mezi radioamatéry a když si odmyslíme jeho velké rozměry a váhu, tak ho lze používat na poslech i v dnešní době. Vyniká především příjemným přednesem, pomocí BFO lze doladit i SSB (jinak na příjem SSB nebyl určen), velmi dobrým chodem ladícího knoflíku, přesnou stupnicí a dobrou citlivostí. Jeho nevýhodou je poměrně velká náchylnost k zahlcení silnými signály a poměrně špatná křivka selektivity, ta ovšem na příjem nemá až takový vliv jak by se dalo očekávat.

Citlivost pro s/š 1:3 při šíři pásma 3kHz je pro A1 0,6uV a pro A3 3uV. Poměr strmosti při šíři pásma 3kHz je 4,8 (-6dB 2,5 : -60dB 12)

V průběhu času článek doplním o další podrobnosti. Hlavně o rozdílech jednotlivých verzích přijímače R-250 a také o více fotek v galerii (Nějak nemám momentálně sílu stěhovat přijímač z garáže na focení :-)...

Použité zdroje:

Další fotografie přijímače R-250M naleznete zde.

R-250 1

 

Aktualizováno Neděle, 25 Prosinec 2011 11:38  

predelavkajpg6 2


Created by PA4RM

Počítadlo přístupů: